Juni 2021; Serviceföretaget SOL har efter flera år av olika projektuppdrag engagerat Coast Communications som ansvarig byrå för extern kommunikation när företaget förvärvar DS Facility Management. Det sammanslagna företaget kommer initialt ha cirka 700 anställda runt om i Sverige och får namnet SOL Facility Services.