TJÄNSTER

Positionering

För att ta den position du önskar behöver du analysera vilken uppfattning omvärlden har av ditt företag och ert erbjudande idag och hur den bilden behöver förstärkas eller justeras. Hur man uppfattas beror både på vad man gör, säger och hur man blir beskriven av andra. I arbetet med att positionera verksamheten ska relevanta delar av den belysas.

Rätt positionerad har organisationen större möjlighet att attrahera rätt kundgrupper, rätt medarbetare och umgås på ett förtroendefullt sätt med partners, myndigheter och organisationer.

Retainer

Retainer är en prenumeration. Du förvissar dig mot en fast månatlig avgift om att byrån har ett särskilt team som följer bevakningen av din organisation. Teamet lämnar regelbundet förslag på aktiviteter och medierelationer för att stödja storyn. PR-byrån är en strategisk partner i din kommunikation, som över tiden slår vakt om din egen historia på plattformar du inte bestämmer över.

Storytelling

Att skapa en historia kring din tjänst produkt eller företag är idag avgörande för att göra ett avtryck. Storytelling handlar om att förlägga berättelsen utanför företaget.

Produkten eller tjänsten är inte storyn, den träder fram och blir spännande, intressant och lockande genom att belysas i ett sammanhang, i en story.

Projektbaserad kommunikation

Projektbaserad kommunikation använder vi för att understödja ditt företag och din story. Det kan vara riskinventering, krisplan, renovering av er webbplats, produktion av landningssidor, sociala medier, nyhetsbrev, produktion av rörligt material, seminarier, runda bordssamtal, kommunikationsplaner, perception management, debattartiklar – by liners, events, referat, content produktion, ja, allt det där som behöver göras med ojämna mellanrum över åren för att storyn ska gå igenom och hjälpa din organisation att nå sina affärsmål.

Kriskommunikation

Det kan gälla bränder, maktmissbruk, börsfiffel, explosioner, gifter i vatten och mat; allt det som inte ska hända men som ändå inträffar.

Din förmåga att ta itu med kommunikationen och fatta rätt beslut de första 48 timmarna sedan krisen brutit ut är avgörande om du ska gå ur krisen med stärkt förtroende. Det är viktigt att snabbt få en extern part, som kan hjälpa dig att återta kommandot.

Medieträning

På olika nivåer har ryckt fram som ett av de viktigaste medlen att värna om företagets egen historia. Ett bra framträdande kräver säkerhet, budskap som understödjer storyn och en förmåga att både svara på frågor och verkligen berätta en historia.

Budskapen måste tala till både känslan och förnuftet, annars förblir de stumma. Medieträning med kamera och gemensamma utvärderingar är idag en självklarhet.

Sociala medier

Är ett område där Coast Communications använder storytelling genom medarbetarnas egna berättelser på LinkedIn. Det är särskilt framgångsrikt inom employer branding, det vill säga när vi vill göra din organisation intressant för kvalificerade medarbetare att söka sig till. Det pågår ett krig om välutbildade talanger. All erfarenhet visar att det är företaget eller myndigheten med en historia som vinner kriget om talangerna.

Ett annat område inom sociala medier är distribution av medietäckning till utvalda mottagargrupper.

KONTAKT

Strandvägen 7a
114 56 Stockholm, Sweden
+46 709 549 109 
info@coast.se

MEDLEM I 

MEDLEM I