CASES

Coast Communications betjänar kunder inom sektorerna investmentbolag, fastigheter, bank, logistik, finansiella tjänster, myndigheter, läkemedel och konsumentvaror.

Vi är en partner i arbetet med mediekontakter, årsredovisningar, finansiell PR, investor relations, medieutbildning, corporate communications, CSR, grafisk produktion och webblösningar.

Andra områden är  kommunikation vid nyemissioner, noteringar, fusioner och förvärv, kapitalmarknadsdagar, presskonferenser, seminarier, investerarpresentationer och retainerbaserat kommunikationsstöd. Vi ger naturligtvis gärna referenser vid förfrågan.

PR lansering

Målstyrd perception management

Kund: BIC Nordic

Läs mer…

Från okänd till erkänd

Skapa kännedom runt juridiskt
omstritt namn

Kund: Dimension Data Sverige

Läs mer…

Offentliga affärer

IT-baserat beslutsstöd inom
offentlig sektor

Kund: Business Objects

Läs mer…

Marknads-PR

Mandelolja APL Konsumentstrategi
och marknads-PR

Kund: Mandelolja APL

Läs mer…

PR lansering

Kund: BIC Nordic

Bakgrund
PR projekt för BIC Nordic i lanseringen av den nya rakhyveln BIC Bamboo. Uppdraget innefattade externt PR-strategiskt arbete som resulterade i att produkten BIC Bamboo tillsammans med BIC:s hållbarhetsambitioner bevakades i media. BIC Bamboo är BIC:s första rakhyvel med bambuhandtag, med bambu som kommer från ansvarsfulla källor. Den kommer i en 100 procent återvinningsbar kartongförpackning gjord av 50 procent återvunnet papper, inklusive refill i en 95 procent återvunnen förpackning. BIC Bamboo hade världspremiär i Sverige 2021 och är ett uttryck för BIC:s engagemang för hållbar utveckling.

Strategi
Lanseringen i Sverige bestod av målstyrd perception management. Målsättningen var att få en önskad perception bland nyckelintressenter om BIC:s ambitioner och förmåga att leverera i en cirkulär ekonomi, samt möta behov och krav från yngre generationer. Rakhyveln BIC Bamboo är en viktig illustration av företagets långsiktiga och breda hållbarhetsarbete. För att öka marknadsmedvetenheten och intresset för BIC:s nya rakhyvel i Sverige bland intressenter inom B2B- och B2C sektorerna såsom detaljhandelsköpare och slutkunder, initierades specifika PR-åtgärder under våren 2021. Ett meddelandepaket formulerades digitalt och användes för att producera en informativ bakgrund, som i sig var grunden för en teaser- och en lanseringsrelease. Nyheterna och lanseringen av BIC Bamboo kommunicerades externt (även via direkta mediakontakter och intervjuer) genom pressmeddelanden på Cision som Coast hanterade, och via två betalda native artiklar i landets ledande affärsdagstidning Dagens Industri och regionaltidningen Göteborgs-Posten.

Resultat
Den grundläggande strategin och målet var att få så mycket publicitet som möjligt i det redaktionella utrymmet i relevanta medier för den nya rakhyveln BIC Bamboo, genom direkta förhandlingar med journalister. Aktiviteten har genererat mer än 25 medieträffar såsom featureartiklar, intervjuer, samt prominent inclusions i etablerade allmänna medier/dagstidningar och fackmedia, tv och sociala medier samt genom en influencer, där den totala räckvidden är cirka 11 229 300. Detta motsvarar en annonsvärdesekvivalens (AVE) på 904 000 €.
Perceptionsförflyttningen var betydande, en butikschef i Göteborg citerades vid lanseringen av BIC Bamboo i fysiska butiker, som sa: ”Jag är stolt över att ha BIC Bamboo i vår monter eftersom det visar vår butiks engagemang för hållbarhet.”

Från okänd till erkänd

Kund: Dimension Data Sverige

Bakgrund
Dimension Data är en internationell koncern inom systemintegration som tidigare var noterat på Londonbörsen. I Sverige bar ett lokalt företag samma namn. Detta gick inte att åtgärda med juridiska metoder. Därför hade Dimension Data ett starkt behov av att etablera sitt namn i Sverige. Många av beställarna var offentliga kunder som tog intryck av närvaro i allmänna medier.

Strategi
Dimension Data hade vid tillfället ingen närvaro i svenska media. Av budgetskäl var det nödvändigt att avvakta ett tillfälle då Dimension Data internationellt gjorde en aktivitet som kunde användas i Sverige.

Genomförande
På europanivå gjorde företaget via sin PR-byrå i London en internationell undersökning av europeiska IT vanor. Sverige var endast omnämnt i en enda fråga där svenskar ilsknade till oproportionerligt mycket vid IT störningar på arbetsplatsen. Detta kommenterades inte i undersökningen.
Coast vände på undersökningen. Byrån tog bort allt annat material och körde vinkeln ”Svenskar mest frustrerade i Europa”. Syftet var att visa hur viktigt det är att IT-systemen fungerar väl och att skapa en igenkänningsfaktor.

Resultat
Dimension Data omnämndes i över 50 artiklar. Detta är ett case som visar att man i kommunikationssammanhang kan använda vissa fakta kring en viss marknad trots att de var helt ointressanta i ett annat sammanhang. Behovet av att med juridiska medel komma till rätta med att ett annat svenskt företag bar samma namn minskade drastiskt som en följd av denna framgångsrika aktivitet i kommunikationen.

Offentliga affärer

Kund: Business Objects

Bakgrund
Digital beslutsstöd skapar inte så stor uppmärksamhet i media. Eftersom den offentliga sektorn är en stor potentiell beställare önskade leverantören Business Objects visa samhällsnyttan med dess lösningar.

Strategi
Business Objects hade tidigare erbjudit immigrationsmyndigheten i Belgien beslutsstöd genom digital Business Intelligence. Den belgiska myndigheten lyckades sänka handläggningstiden för asylärenden med 60 procent genom Business Objects system.

Genomförande
När Business Objects grundare besökte Sverige använde Coast det belgiska exemplet för att berätta om företagets tjänster. En lokal vinkel skapades som kunde intressera svenska medier. PR-byrån lät en välrenommerad konsultfirma uppskatta hur mycket väntetiderna i svensk sjukvård skulle kunna kortas medhjälp av digitalt beslutsystem. Resultatet visade att betydande tidsvinster kunde göras med mer resurser till patienterna. Detta redovisades på en presskonferens i en lokal där man kunde se Södersjukhuset i Stockholm genom fönstren i bakgrunden.

Resultat
Nationella nyhetsbyrån TT, flera stora tidningar och tre TV-program tog upp nyheten. Fallbeskrivningen visar att även en teknisk produkt kan ges ett begripligt mänskligt ansikte och få konsekvenser som alla kan förstå. Slutsatsen för potentiella kunder inom offentlig sektor var att Business Objects kunde skapa mervärden även inom offentlig sektor.

Marknads-PR

Kund: Mandelolja APL

Bakgrund
Omregleringen av apoteksmarknaden innebar att Apotekets produktionsenhet och laboratorier blev fristående från apoteket under namnet APL och började konkurrera med andra varumärken på apoteksmarknaden. Det gällde att anpassa pr- och marknadsföring till de nya förhållandena. Coast Communications fick i uppdrag att skapa kännedom om Mandelolja APL från den nya hudvårdsserien.

Strategi
Fokus lades på landets främsta skönhetsredaktörer och bloggare. Syftet var att få dessa trendsetters inom skönhet att omnämna produkten och rekommendera den till läsare och följare. Målet med kampanjen var inte bara att skapa kännedom hos konsumenterna, utan även att intressera olika apoteksinköpare.

Genomförande
Pressmeddelande, produktbilder och varuprov distribuerades till skönhetsredaktörer och bloggare tillsammans med personlig information och skräddarsydda idéer (skönhetstävlingar, skönhetskurer, utlottningar etc).

Resultat
Mandeloljan har figurerat i viktiga och stora glossy lifestyle tidningar och bloggar jämsides med etablerade produkter inom skönhet och lifestyle. Efterhand har det krävts mer arbete för att få publicering en andra och en tredje gång under perioden. Försäljningen av produkten ökade med 11 procent inom sex månader efter kampanjens start.

KONTAKT

Strandvägen 7a
114 56 Stockholm, Sweden
+46 709 549 109
info@coast.se