Coast har ombetts presentera en disposition för ett större uppdrag för ett publikt bolag som återkommande har gett Coast kvalificerade kommunikationsuppdrag inom perception management under 15 år. Arbetet kommer levereras under Q2 2024.