Via distributören BIC Nordic AB har Coast Communications fått i uppdrag att ansvara för kommunikationen när UHU som första limstift i världen får Svanmärkningen. Limstiftet har ökat andelen förnybar plast i behållaren utan att minska på kvaliteten. Certifikatet kommer att delas ut vid en ceremoni vid Stockholmsmässan i juni 2022 i Älvsjö. UHU, som bland annat har varumärket Karlssons klister, ägs av Bolton Adhesivs i Nederländerna som ingår i italienska Bolton Group med en stark agenda för hållbarhet.

Team:
Martin Källström: Skribent
Elma Sabanovic: Projektledare