Newsdesk
Coast Communications team på plats vid Avanade Swedens Runda Bord , Människa & Maskin, Stockholm september 2016. Från vänster till höger: KG Rickhamre, Mari Fossheim, Oliver Hofmann, Elisabeth Wangård.

Avanade är en av världens ledande digitala utvecklare samägt av Microsoft och Accenture. Företaget har fönyat sitt förtroende för Coast Communications som dess svenska partner i den externa kommunikationen.

Coast har sedan december 2015 fungerat som samarbetspartner i Avanades externa kommunikation i flera länder i Norden.

Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och kommer även i fortsättningen spänna från strategi, internationella möten, mediehantering, nyhetsproduktion, löpande stöd och positionering till produktion av videofilmer, rundabords seminarier, medieträningar och rekryteringskampanjer.